HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYKÄYTÄNTÖ

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä
Agore Kiinteistöt Ky (Y-tunnus: 2834365-4)

Yhteystaho rekisteriä koskevissa asioissa:
Trevian Asset Management Oy
Osoite: Pohjoisesplanadi 35 aA, 4.krs., 00100 Helsinki
Sähköposti: info@trevian.fi
Puhelin: Trevian info puh. 010 581 3830

Rekisterin nimi
Kauppakeskus Gallerian asiakastieto- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaista, palveluntuottajista ja muista sidosryhmän tahoista kerätään tietoa. Tietojen avulla kehitämme muun muassa asiakaspalvelumme laatua, palvelutarjontaamme sekä markkinointia.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavat tunnistetiedot, mikäli henkilö on ne luovuttanut:
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä titteli ja muut kuvaavat tunnisteet (esim. ”Vuokralainen” tai ”Palveluntuottaja”). Näiden lisäksi muut mahdolliset asiakkaan itse luovuttamat tiedot.

Lisäksi taltioimme seuraavat tiedot: henkilötiedon päivitysajankohdat, yhteydenpito henkilöön Trevian Asset Management Oy:n toimesta, mahdolliset henkilön kanssa Trevianin toimesta tehdyt sopimukset ja sopimusten perustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja esimerkiksi sähköpostitse tai muuten. Tämän lisäksi tietoa voidaan kerätä avoimilta verkkosivuilta ja muista avoimista tietokannoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot taltioidaan käytössä olevista järjestelmistä riippuen Suomessa tai Suomen ulkopuolella, kuitenkin pääsääntöisesti Euroopan talousalueen sisällä järjestelmäpalveluiden tarjoajien tietovarastoissa.

Osaa tiedoista saatetaan käsitellä ja säilöä Euroopan talousalueen ulkopuolella Yhdysvalloissa Privacy Shield – sertifioitujen ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattavien toimijoiden järjestelmissä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot kerätään järjestelmiin, joihin tiedon käyttäjillä on erikseen määritellyt käyttöoikeudet. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä.

Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö kirjallisena ilmoittamalla vähintään sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastus – ja tietopyyntöjä ei vastaanota puhelimitse, vaan edellytämme aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidylle.

EVÄSTEET

gallerialappeenranta.fi sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Seuranta
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chromeselaimen lisäosalla. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)